f2em2lt2en2

Projekto uždaviniai

Projekto teritorijoje per paskutinį šimtmetį buvo radikaliai pertvarkyti tūkstančius metų natūraliai besiformavusios ekologinės sistemos. Smarkiai pakeistos jos nebegali atlikti daugelio žmogui svarbių ekologinių funkcijų: palaikyti biologinės įvairovės, vandens kokybės, buvusios žuvų biomasės, rekreacinės vertės ir daugelio kitų. Tuo pačiu neįgyvendintas liko pagrindinis pertvarkymų tikslas - pakeistoje ekologinėje sistemoje sudaryti geresnes sąlygas žemės ūkiui. 
 

Projekto tikslas -  pagal galimybes atkurti prarastas ar gerokai sumenkusias ekologinių sistemų funkcijas Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse. Tai galima pasiekti užtikrinant tinkamas hidrologines sąlygas ir tinkamą pelkių bei pievų buveinių naudojimą (šienavimą ir ganymą).
 

Šiam tikslui pasiekti projekte iškelti uždaviniai:
 

  • Parengti Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynių atkūrimo planą atliekant:

detalią situacijos analizę, ekosistemų funkcijų atkūrimo tikslų ir trijų galimų scenarijų formulavimą;

atkūrimo scenarijų hidrologinį modeliavimą, ekologinės būklės kaitos prognozavimą ir scenarijų tikslinimą;

atkūrimo scenarijų įgyvendinimo kaštų-naudos analizę;

optimalaus scenarijaus konkretizavimą ir planavimo dokumento rengimą;
 

  • Įgyvendinti konkrečias bioįvairovės atkūrimo priemones:

          parengti ir įgyvendinti Degėsio degradavusios aukštapelkės (Stervo šlapynėje) hidrologinių sąlygų atkūrimo supaprastintą projektą;

          užtikrinti Debesnų pelkės vertingų pelkių ir pievų buveinių atkūrimą ir ilgalaikį palaikymą skatinant ganiavą ir šienavimą;

          įvertinti Biržulio ežero plaukiojančios augalijos plovų šalinimo galimybes ir biomasės panaudojimą kompostavimui;

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt