f2em2lt2en2

Patvenkti Degėsių aukštapelkę sausinę grioviai

2016 m. balandžio mėn. užbaigti Degėsių aukštapelkę sausinančių griovių tvenkimo darbai.

 

Pelkė buvo nusausinta durpės kasimo tikslais. Centrinėje dalyje apleistas durpynas bėgant laikui natūralizavosi, tačiau šiaurinis ir šiaurės-rytinis pakraščiai tebebuvo sausinami griovių nežiūrint teritorijai susteikto gamtinio rezervato statuso. Patvenkus griovius tikimasi aukštapelkės buveinės atsikūrimo visame 66 ha plote.

 Degesiai is oro2

2014-2016 m. the project "Biodiversity and ecosystem restoration Biržulis, Stervas Debesnai and wetlands restoration planning and practical measures are financed by the European Economic Area Financial Mechanism and the Lithuanian budget.

 
The Project Manager:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių str. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Director Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt