f2em2lt2en2

Debesnų pelkė pavasarį

Po 2015 m. rudenį vykdyto krūmų kirtimo ir žolinės augalijos smulkinimo darbų Debesnų pelkė pasitinka pavasarį.

Įsigalint besniegėms žiemoms pavasario polaidžiai užlieja vis mažesnius plotus. Tai sąlygoja pokyčius tiek ežerų, tiek užliejamų pievų ir pelkių ekologinėse sistemose: prastėja vandens telkinių apsivalymas, keičiasi užliejamų plotų maisto medžiagų apykaita, mažėja lydekoms tinkamų nerštaviečių, tilvikiniams paukšiams reikalingų maitinimosi vietų. Kasmet šienaujant Debesnų pelkę išnešama organinė medžiaga, kuri kauptųsi ir sąlygotų pelkės paviršiaus kilimą (pavyzdžiui nendrynai gali sukaupti iki 1 cm organinės medžiagos nuogulų per metus). Susikaupęs storesnis nuogulų sluoksnis apsunkina pelkės maitinimą mineralinėmis medžiagomis turtingais gruntiniais vandenimis, pradeda formuotis tarpinės pelkės, nyksta būdinga gausi šarmingų žemapelkių įvairovė. Išvardintas problemas iš dalies padeda spręsti reguliarus pelkės šienavimas ir ganymas palaikantys pelkės evoliuciją toje pačioje stadijoje.

 

Paveikslėlių galerija

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt