f2em2lt2en2

Degėsių aukštapelkėje atlikti sausinimo griovių tvenkimo darbai

2016 m. balandžio mėn. Debėsių pelkėje baigti sausinimo griovių tvenkimo darbai sudarysiantys prielaidą aukštapelkės buveinės atsikūrimui visame eksploatuoto durpyno plote.

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt