f2em2lt2en2

Patvenkti Degėsių aukštapelkę sausinę grioviai

2016 m. balandžio mėn. užbaigti Degėsių aukštapelkę sausinančių griovių tvenkimo darbai.

 

Pelkė buvo nusausinta durpės kasimo tikslais. Centrinėje dalyje apleistas durpynas bėgant laikui natūralizavosi, tačiau šiaurinis ir šiaurės-rytinis pakraščiai tebebuvo sausinami griovių nežiūrint teritorijai susteikto gamtinio rezervato statuso. Patvenkus griovius tikimasi aukštapelkės buveinės atsikūrimo visame 66 ha plote.

 Degesiai is oro2

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt