f2em2lt2en2

Ekspertų pasitarimas dėl ežerų ekologinės būklės pagerinimo ir vertingų pelkių bei pievų buveinių išsaugojimo

2015 m. Birželio 8-10 dienomis Varnių regioniniame parke įvyko projekto ekspertų pasitarimas skirtas Biržulio ir Stervo ežerų ekologinės būklės pagerinimo, o taip pat vertingų pelkių ir pievų buveinių išsaugojimo klausimams.

Renginio metu buvo aptariami surinkti duomenys apie teritorijos pertvarkymus ir esamą būklę, analizuojamos svarbiausios ekologinės būklės blogėjimo priežastys, svarstomi galimi būklės pagerinimo sprendimai.

Siaurinėje Birzulio dalyje

 

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt