f2em2lt2en2

Hornborga ežero (Švedija) atkūrimo patirties pritaikymo galimybių aptarimas

2015 m. balandžio mėn. projekto partnerių Varnių regioninio parko, Gamtos paveldo fondo, Darnaus vystymosi centro ir Norconsult specialistai susitiko Švedijoje prie Hornborga ežero (Västra Götaland, Švedija) pasisemti patirties iš vieno iš ambicingiausių ir sėkmingiausių ežerų atkūrimo projektų Europoje bei aptarti jos pritaikymo galimybes atkuriant Biržulio ežerą.

Hornborga lakePanašiai kaip ir Biržulis, Hornborga ežeras, kurio plotas sudarė apie 3000 ha, XX a. buvo nuleistas siekiant išplėsti dirbamos žemės plotus. Tačiau rezultatai nepateisino lūkesčių - pavasariniai potvyniai užliedavo didelius plotus ir pamažu buvusi ežero teritorija ėmė apaugti krūmynais ir nendrėmis, pelkėti, o vienas iš Šiaurės Europoje labiausiai paukščių gausa garsėjusių ežerų liko tik gražiu prisiminimu. XX a. pabaigoje įvertinus ekologinius praradimus ežerą nuspręsta vėl atkurti. Hornborga mashineryBeveik 1200 ha nendrynų buvo sunaikinta specialiai sukonstruotais amfibiniais traktoriais, iškirsta ~700 ha miško ir krūmynų, įrengtas 3 km pylimas ir užtvanka ant ištakos, kuri pakėlė vandens lygį 85 cm. Vidutinis ežero gylis tapo apie 90 cm. Tačiau darbai tuo nesibaigė. Siekiant palaikyti čia atsikūrusią didelę paukščių įvairovę kasmet vykdomi gamtotvarkiniai pakrančių priežiūros darbai: šienaujamos užliejamos pievos ir pelkės, dalyje jų ganomi galvijai. Be tokios tradicinį naudojimą atkartojančios priežiūros didelė dalis pasiektų rezultatų greitai būtų prarasti.

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt