f2em2lt2en2

Herefordų veislės galvijai vertingoms Debesnų pelkių ir pievų buveinėms išsaugoti

Varnius pasiekė ištvermingų ir pašarui nereiklių herefordų mėsinių galvijų banda (28 galvijai), kuri, prižiūrint vietos ūkininkui, padės išsaugoti vertingas pievų ir pelkių buveines Degėsių pelkėje.

Į Varnius atvežta herefordų veislės mėsinių galvijų banda, kurią sudaro 27 veršingos telyčios ir vienas bulius. Galvijai yra išauginti Vokietijos mėsinių galvijų ūkiuose, įsigyti projekto lėšomis ir panaudos sutarties pagrindu 6 metų laikotarpiui suteikti vietos ūkininkui Debesnų pelkės vertingų buveinių priežiūrai. Padedant šiems galvijams tikimasi sutarties galiojimo laikotarpiu pagal aplinkosaugininkų apibrėžtus reikalavimus atkurti ir prižiūrėti 30-40 ha vertingų pievų bei pelkių buveinių, kurios dėl sparčiai mažėjančio tradicinio naudojimo pamažu užželia medžiais ir krūmais.

 

2014-2016 m. projektas „Biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų atkūrimo Biržulio, Stervo ir Debesnų šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ yra finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos biudžeto lėšomis.

 
Projekto vykdytojas:
 

 Varnių regioninio parko direkcija

varniu

Dumbrių g. 3, Ožtakių k., Varnių sen.
LT-88324  Telšių r.

Direktorė Irena Zimblienė
varniu.irena@zebra.lt